NEW LOGOLightwaveK [❍].png

Handgemaakt, Robuust, Lichtwegend, Merkloos, Gratis verzending

banner+cc.jpg

De sterke maar lichtwegende CameraCord is verkrijgbaar in 12 kleuren als pols- en draagkoord. Door de stevige metalen ring(en) van 2 mm is het makkelijk te bevestigen aan elke camera en heeft het een draagkracht van maar liefst 10 kilo. Het materiaal is soepel, zacht en wordt niet snel vies. De CameraCord neemt zeer gering water op en droogt snel weer op.

Eigenschappen:

 • Handgemaakt en merkloos

 • Lichtwegend materiaal

 • Weinig rek, draagkracht 10 kilo

 • Bestand tegen schimmel en rot

 • Gevlochten koord met kern en doorsnede van 10 mm

 • Soepel en voelt zacht

 • Neemt zeer gering water op

 • Droogt snel en wordt niet snel vies

Gewicht:

 • polskoord: 35-40 gram

 • Draagkoord: 60-70 gram

Levertijd: 2-10 werkdagen
Gratis verzending en 2 jaar garantie!
Vanaf €19,99

Heb je nog vragen of specifieke wensen? Neem dan gerust contact op.

Tip!
Bevestig je CameraCord met
deze handige accessoire via het schroefdraad van je camera.

(affiliate link)

(affiliate link)

 

NOMAD

REBEL

HAWK

LION

SOLDIER

FLAMINGO

BULL

NORTH

BEAR

CANDY

DESERT

CHESTNUT

 

+ Veel gestelde vragen...

Wat is Lightwave? Lightwave is begin 2018 bedacht door reis- en landschapsfotograaf Marcel Kerdijk met het idee om een simpele maar sterke camerariem/koord te maken. Na 8 maanden ontwikkelen en testen is in december 2018 de eerste handgemaakte CameraCord lijn op de markt gebracht bestaande uit 9 kleuren. Het idee is om deze lijn te gaan uitbreiden en verder te ontwikkelen. De naam Lightwave slaat op licht dat gedurende de dag veranderd, bij landschapsfotografie is het altijd wachten op de mooiste lichtgolf om de perfecte foto te kunnen maken.

Hoe sterk zijn de CameraCords? De CameraCords hebben een geteste draagkracht van 10 kilo. Het gevlochten koord met kern dat gebruikt wordt kan meer gewicht aan, echter de metalen draagringen kunnen boven de 10 kilo gaan vervormen.

Hoe lang zit er garantie op de CameraCords? Op de CameraCords zit 2 jaar garantie (lees de algemene voorwaarden voor meer info).

Kan ik mijn CameraCord terugsturen? Ben je niet tevreden of heb je per ongeluk de verkeerde kleur/maat besteld, dan kan je de CameraCord terugsturen (op eigen kosten). Terugsturen kan binnen 14 dagen na ontvangst via het contactformulier. Voor meer info zie de algemene voorwaarden.

Welke maat moet ik bestellen? De maat is het beste te bepalen door je huidige nekband/riem op te meten. Ook kun je door een centimeterband om je nek te hangen de juiste maat bepalen. Kijk dan goed op welke hoogte je camera moet komen. Is de maat afwijkend van de standaardmaten, dan kun je een op maat gemaakt koord kiezen. Vul dan bij het bestellen de gewenste maat in bij het veld opmerkingen.

Waarom zijn CameraCords niet verstelbaar? Om de CameraCords zo simpel mogelijk te houden, is gekozen voor vaste maten. De ervaring leert dat als een camera eenmaal goed hangt de camerariem in de praktijk bijna nooit meer versteld worden.

Hoe lang duurt het voordat ik de CameraCord in huis heb? De CameraCords worden met de hand gemaakt, afhankelijk van de hoeveelheid bestellingen is de levertijd 2 tot 10 werkdagen. Na je betaling wordt je op de hoogte gehouden van de levertijd. Als je langer wacht dan 10 werkdagen, neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Hoe kan ik meerdere (of verschillende) CameraCords tegelijk bestellen? Stuur voor een bestelling van meerdere (of verschillende) CameraCords een bericht via het contactformulier of vul bij het bestellen je verzoek in bij het veld opmerkingen.

Hoe krijg ik korting op een CameraCord? CameraCords worden tegen een lage prijs verkocht zodat ze betaalbaar zijn voor iedereen. Hierdoor is korting alleen mogelijk bij afname van 50 stuks of meer. Af en toe is er een aanbieding met een CameraCord. Hou daarvoor de social media kanalen van Marcel Kerdijk in de gaten.

Waarom kan ik niet gelijk betalen en moet ik wachten op een betaalopdracht? Helaas is de website nog niet geschikt om direct te betalen. Afhankelijk van het succes van de CameraCords wordt in de toekomst het bestelproces verbeterd.

Hoe kan het dat de lengte van mijn CameraCord kleiner/groter is dan de maat die ik besteld heb? De CameraCords worden met de hand gemaakt waardoor er een kleine afwijking kan ontstaan. Dit zal nooit meer dan 2 cm verschil zijn. Ben je niet tevreden laat het gerust weten via het contactformulier.

Hoe kan het dat mijn CameraCord er anders uitziet dan op de foto? De CameraCords worden met de hand gemaakt waardoor er een kleine afwijking kan ontstaan. Ben je niet tevreden laat het gerust weten via het contactformulier.

Wat moet ik doen als mijn CameraCord rafelt? Het koord bestaat uit heel vele kleine draadjes, het kan voorkomen dat als je ergens langs schuurt het draad rafelt. Je kan dit eenvoudig oplossen door heel voorzichtig met bijvoorbeeld een aansteker het gerafelde stuk kort te branden. Het koord zal dan onmiddellijk dicht schroeien en stoppen met rafelen. Je hoeft niet bang te zijn dat het koord zal breken, in de kern van het koord loopt een draad die dit voorkomt.

Hoe weet ik of ik een originele Lightwave CameraCord heb? CameraCords kun je alleen bestellen op www.marcelkerdijk.com, elke andere website/winkel heeft niet de originele CameraCords. Wat inhoudt dat je geen garantie hebt en niet de kwaliteit krijgt die wij garanderen.

Heb je nog andere vragen of specifieke wensen? Neem dan gerust contact op.

+ Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Hier komen ze dan…

...de kleine lettertjes!

PRIVACYBELEID

MARCELKERDIJK.COM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de afhandeling van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verder zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. MARCELKERDIJK.COM verkoopt uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die direct betrokken zijn bij het afhandelen van uw bestelling. Wilt u uw gegevens verwijderen, neem dan contact op.

ALGEMENE VOORWAARDEN MARCELKERDIJK.COM ONLINE VERKOOP

Artikel 1: Definities

 1. MARCELKERDIJK.COM, gevestigd te Groningen, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen voldaan na het ontvangen van de betaalopdracht. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Er bestaat geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of letselschade door het geleverde product of het gebruik ervan. Verkoper is tevens niet aansprakelijk voor schade aan een door een derde geproduceerde zaak.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.

 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.